top of page

INSPEKTOREN
Besiktningar

Varför Anlita
Inspektoren

På Inspektoren är vi specialiserade på att utföra oberoende besiktningar. Vi har ett team av professionella oberoende besiktningsmän som är utbildade att ge korrekta och rättvisa bedömningar. Vi förenar vår kompetens inom teknik och höga service- och kvalitetsstandarder för att hålla våra kunders behov högt.

Vårt mål är att göra det lätt för våra kunder att förstå våra bedömningar. Vi strävar efter att utbilda våra kunder om vad som krävs för att klara besiktningen och hur de kan förbättra sina egna produkter.

Kostnadsfri
Konsultation

Vi erbjuder fri konsultation för att hjälpa våra kunder förstå besiktnings processen.  Vi hjälper dig att ta reda på vilka krav som gäller för din besiktning, vilka dokument som krävs och hur du kan förbereda dig inför besiktningen. Vi strävar efter att ge dig den bästa och mest omfattande konsultationen som möjligt.

Besiktningsman med erfarenhet

 Vi är ett oberoende bolag som har flera års erfarenhet inom området.

Vi är stolta över vår förmåga att ge våra kunder en helhetsservice som omfattar allt från att hitta eventuella problem till att rådgöra om åtgärder som behövs. Vi garanterar också att våra tjänster är kostnadseffektiva och tillförlitliga.

Våra besiktningar för köpare

Överlåtelsebesiktning

 

Vid köp av hus.

Pris: 7.500 kr inkl.moms

Fuktindikering i våtrum.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Vi har en av branschens mest omfattande husbesiktningar på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m. ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning.

Köpargenomgång

Genomgång av befintlig säljarbesiktning.

Pris: 3500 kr inkl.moms

En köpargenomgång går att utföra när säljaren har gjort en överlåteslebesiktning. Vid köpargenomgången går besiktningsmannen noggrant igenom de fel och brister som har noterats i utlåtandet. Vi rekommenderar genomgång på plats i byggnaden så att ni som köpare får en klar och tydlig bild av huset.

Våra besiktningar för säljare

Överlåtelsebesiktning 

 

Vid försäljning av hus.

Pris: 10.500 kr inkl.moms

Fuktindikering i våtrum.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Vi har en av branschens mest omfattande husbesiktningar på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m. ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning.

Överlåtelsebesiktning + Energideklaration

 

Vid försäljning av hus.

Pris: 10.500 kr inkl.moms

Fuktindikering i våtrum.

Energideklaration.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Denna paket så görs även Energideklaration.

Radonindikering

 

En besiktning efter era behov.

Pris: 1.000 kr inkl. moms

Indikationsmätning av radonhalter i byggnaden. Radonindikering hjälper er att få en uppfattning om i vilket spann radonhalten ligger på i byggnaden. Radonmätningen är endast rådgivande.

Okulär EL- och VA-kontroll

En besiktning efter era behov.

 

Pris: 2.000 kr inkl. moms

 

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på EL samt VA-installationer.

Boka din inspektion idag

Fyll i formuläret eller ring oss för att boka in din besiktning

Inspektoren

073-925 83 46

Tack!

bottom of page