top of page

Entreprenad­besiktning

Om entreprenadbesiktning

För er säkerhet

Entreprenad, Slutbesiktning säkerhetsställer att entreprenaden är kontraktsenligt och fackmässigt utförd.

Vi utför alla typer av entreprenadbesiktningar. Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning m.m. När du bokar en entreprenadbesiktning hos besiktningsbyrån får du en noggrann samt opartisk besiktningsman med stor erfarenhet av byggnadsteknik samt entreprenadjuridik. Under en entreprenadbesiktning så kontrollerar besiktningsmannen så att byggnaden, entreprenaden är utförd i enlighet med kontraktet och att bygget följer rådande svenska branschregler. Våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningrar, företag och advokater m.m.

Slutbesiktning

Nybyggnation, renovering av hus etc.

Säkerhetsställa att entreprenad är rätt utförd.

Pris: Från 4.500 kr

Slutbesiktning utförs för att kontrollera att entreprenaden är utförd på det sätt som parterna kom överens om enligt avtal samt att säkerhetsställa att arbetet utförts i enlighet med gällande lagar och regleringar. Besiktningsmannen ska också bedöma om arbetet utförts på ett professionellt samt fackmässigt sätt.

Lufttäthetsprovning

Lufttäthetsprovning av byggnad.

Pris: Från 6.500 kr

Täthetsprovning har blivit allt vanligare eftersom lufttäthet är grundläggande för att uppnå kraven på energisnåla hus. Täthetsprovning är också ett enkelt sätt att säkerhetsställa att huset är brandsäkert, ljudtätt ock lukttätt. När vi täthets provar en byggnad använder vi ofta en värmekamera vilken kan avslöja brister i isolering etc.

Garantibesiktning

Pris: Från 4.500 kr

Syftet med garantibesiktning är om det har framträtt fel och brister under garantitiden. Garantibesiktningen skall utföras före garantitiden har gått ut. Besiktningsmannen sammanställer i sitt utlåtande del fel som eventuellt har framkommit. Besiktningsprotokollet ligger som underlag för vad som behöver åtgärdas av entreprenören.

Energideklaration

Pris: 3.000 kr

Vid nybyggnation av småhus skall det utföras en energideklaration inom 2 år från att byggnaden färdigställdes.. Energideklaration är ett dokument som ger dig information om byggnadens energianvändning. Deklarationen berättar bland annat vad byggnaden har för energiprestanda och energiklass (A-G). Eventuella förslag energiförbättringar framgår även i energideklarationen.

OVK-besiktning

Obligatorisk Ventilationskontroll.

Pris: 5.900 kr

OVK-villa

OVK-besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll. Vid nybyggnation krävs en OVK-besiktning. Syftet med besiktningen är att utreda att ventilationsystemet fungerar på ett korrekt sätt.

Energibalansberäkning

Energibalansberäkning & Energiberäkning

Pris: Från 3.000 kr

Energibalansberäkning skall utföras vid nybyggnation av hus och ofta vid tillbyggnad av befintlig byggnad. Vi är certifierade energiexperter som gör din energiberäkning och ser till att beräkningen klarar kraven.

Radonmätning

Radonmätning vid nybyggnation eller tillbyggnad.

Pris: Mät paket från 795 kr

Denna riktar sig till dig som är privatperson och önskar mäta radon i din bostad. Mätperioden för radon pågår 1 oktober-31 April. Långtidmätning är det säkraste sättet att mäta Radon. Syftet med mätningen är att ta reda på radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3.

Vår kvalitets garanti

På Inspektoren är vi stolta över vårt arbete och står bakom våra besiktningar. Vi garanterar att våra inspektionsrapporter är korrekta och tillförlitliga. Om du inte är nöjd med vårt arbete kommer vi att göra allt vi kan för att det ska bli rätt.

bottom of page